ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

CHAINZONE TECHNOLOGY ( FOSHAN ) CO . , LTD

Add: Chainzone Tech Industrial Park, Taishan Bei Rd. Sanshan Avenue
Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, P.R.China 528200

Tel. : + 86-757-86393001

អ៊ីម៉ែល: Biz@chainzone.com

business hours : mon fri . 8 : 30am -12 : 30pm 14 : 00pm -18 : 00pm sat . 8 : 30 -12 : 30pm

Web: www.imposalight.com/www.chainzone.com

.
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!