మమ్మల్ని సంప్రదించండి

CHAINZONE TECHNOLOGY ( FOSHAN ) CO . , LTD

Add: Chainzone Tech Industrial Park, Taishan Bei Rd. Sanshan Avenue
Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, P.R.China 528200

Tel. : + 86-757-86393001

ఇమెయిల్: Biz@chainzone.com

business hours : mon fri . 8 : 30am -12 : 30pm 14 : 00pm -18 : 00pm sat . 8 : 30 -12 : 30pm

Web: www.imposalight.com/www.chainzone.com

.
WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!